مرور در برچسب

انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی

حلقه رفاه، گفت‌وگویی است پیرامون ضرورت سیاست‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی در ایران که هر هفته برگزار می‌شود. جلسه دوم موضوع: فلسفه سیاسی و خاستگاه‌های رفاه اجتماعیارائه:  مرتضی پرویزن دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی زمان: سه‌شنبه،  1 آبان 97، ساعت 12 تا 14 مکان:…
ادامه نوشته