مرور در برچسب

انجمن تعاون و رفاه اجتماعی

شماره اول گاهنامه سیاست‌گذاری اجتماعی، با صاحب‌امتیازی انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شد. در شماره اول این نشریه، نوشته‌هایی در مورد سیاست‌گذاری اجتماعی و موضوعاتی مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه منتشر شده‌است. نوشته‌های این شماره عبارتند از:سیاست‌گذاری اجتماعی چیست؟ خبرهای…
ادامه نوشته
نگاره انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی نمایش می دهد اکرانِ مستندِ"قلعه" ساخته کامران شیردل همراه با نقد و بررسیِ دکتر مهدی خوییسه‌شنبه ۱ خرداد ماه ۹۷ | ساعت ۱۱:۴۵ سالن شهید مطهری | دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی Image already added
ادامه نوشته