مرور در برچسب

انجمن تعاون و رفاه اجتماعی

فلسفه سیاسی و خاستگاه رفاه اجتماعی

پرداختن به فرآیند سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن  بنیادهای ایدئولوژیک و مکانیسم‌های توجیه اخلاقی آن، سبب تقلیل مباحث به توصیف سطحی و ساده‌انگارانه از سازوکار نهادهای رفاهی خواهد بود که سرانجام منجر به  نسخه‌پیچی‌های مدیریتی دور…

دانلود نشریه سیاست‌گذاری اجتماعی شماره ۱

شماره اول گاهنامه سیاست‌گذاری اجتماعی، با صاحب‌امتیازی انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شد. در شماره اول این نشریه، نوشته‌هایی در مورد سیاست‌گذاری اجتماعی و موضوعاتی مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه منتشر شده‌است. نوشته‌های این…

برنامه زمانی مدرسه سیاستگذاری اجتماعی

انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری گروه تعاون و رفاه اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی برگزار می‌کند: اولین دوره تابستانه مدرسه سیاستگذاری اجتماعی، شهریور ماه ۹۷ برگزار می‌شود. ۵۰ ساعت آموزش تخصصی رفاه و…

اولین دوره مدرسه سیاستگذاری اجتماعی، شهریور ۹۷ برگزار می‌شود

انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری گروه تعاون و رفاه اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی برگزار می‌کند: اولین دوره تابستانه مدرسه سیاستگذاری اجتماعی، شهریور ماه ۹۷ برگزار می‌شود. ۵۰ ساعت آموزش تخصصی رفاه و…

اکران، نقد و بررسی مستند قلعه

نگاره انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی نمایش می دهد اکرانِ مستندِ"قلعه" ساخته کامران شیردل همراه با نقد و بررسیِ دکتر مهدی خوییسه‌شنبه ۱ خرداد ماه ۹۷ | ساعت ۱۱:۴۵ سالن شهید مطهری | دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی Image…

اکران دکترین شوک (The Shock Doctrine)

نگاره  انجمنِ تعاون و رفاه اجتماعی تقدیم می کند: پخشِ رایگانِ مستندِ "دکترین شوک" (The Shock Doctrine) دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه | ساعت۱۲ سالن مطهری، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطباییورود برای عموم دانشجویان آزاد می باشد.