مرور در برچسب

ادبیات ایران

ایران تنها کشور نفت نیست

 شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم (حافظ)چند سال پیش بمناسبت مرگ صادق هدایت، آقای «رژه لسکو» مقاله‌ای در روزنامه‌ی «خبرهای ادبی» پاریس انتشار داد که نام آن این بود «ایران تنها کشور نفت نیست»…

سرگردانی رویکرد فرهنگی و زیست‌محیطی در مدارهای مدیریتی

اگر بخواهیم دو رویکرد پرتکرار در شعارهای مدیریتی و در عین‌حال مهجور در حوزه‌ی اجرایی را نام ببریم، بی‌تردید رویکردهای "زیست‌محیطی" و "فرهنگی" در مراتب نخست فهرست‌مان می‌نشینند. امروزه عملکرد مدیران در چشم‌انداز فرهنگی و محیط زیستی، بیشتر به…