مرور در برچسب

ادبیات ایران

 شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم (حافظ)چند سال پیش بمناسبت مرگ صادق هدایت، آقای «رژه لسکو» مقاله‌ای در روزنامه‌ی «خبرهای ادبی» پاریس انتشار داد که نام آن این بود «ایران تنها کشور نفت نیست» اگر خارجیان محتاج به یادآوری این نکته باشند عجیب نیست، عجب…
ادامه نوشته