مرور در برچسب

اختلاف طبقاتی

یکی از مفاهیمی که من در فهم آن همیشه مشکل داشته‌ام چیزی است به‌نام "نظام سرمایه‌داری". تعبیری که اغلب هر وقت می‌آید اوصافی مثل بهره‌کشی، ستم‌گری، مادی‌گری و غیره مثل سرجهاز با آن همراه است. اگر حوصله کنید و از این تعبیر نهراسید چیزی هست به‌نام مغالطه اشتراک لفظ. که مثال‌های معروف آن شیر و شیر یا…
ادامه نوشته