مرور در برچسب

ابولحسن ابتهاج

بیش از صد و ده سال از تلاش جامعه ایرانی برای مشروط کردن قدرت و تاسیس نهاد قانون‌گذاری می‌گذرد و تقریبا به همین میزان از تنظیم اولین لایحه بودجه کشور برای نظم و نسق دادن به دخل و خرج حاکمیت سپری می‌شود. هرچند اولین وزیر مالیه پیش از آنکه مجال یابد لایحه را به مجلس تحویل دهد ترور شد، چراکه…
ادامه نوشته