مرور در برچسب

ابن یمین فریومدی

ابن یمین فریومدی شاعر قرن هفتم و هشتم قمری که اهل خراسان آن روز (فریومد یا فرومد در آن روزگار جزیی از خراسان بزرگ بود) و امروزه جزیی از شهرستان میامی در استان سمنان است، بود. شعری زیبا درباره دانستن و ندانستن به شرح زیر سروده است:آن کس که بداند و بداند که بداند  اسبِ خِرَد از گنبد گردون…
ادامه نوشته