مرور در برچسب

آینده اقتصاد ایران

درد اقتصاد ایران چیست؟

با اوج گرفتن نوسانات در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و کشیده‌شدن دامنه این نوسان‌ها به بازارِ کالاهای اساسی و ارزاق و... احزاب سیاسی نیز به تحرکات خود سرعت بخشیده‌اند تا تحلیل‌هایی از چرایی وضعیت بحرانی موجود و…