مرور در برچسب

آکادمیک

سرنوشت آتی زبان فارسی در ایران

برخی اوقات در حوزه سیاست اتفاقاتی روی می دهد که اگر آنها را در بستر تاریخی خویش ننشانیم، آنگاه امکان فهم صحیح رویدادها را از دست خواهیم داد. یکی از آن اتفاقات سیاسی که دارای عقبه تاریخی است رویکرد وزارت آموزش و پرورش در دوران جمهوری اسلامی…

روشنفکر؛ سلبریتی نیست

روزگاری یک متفکر حوزه ارتباطات گفته بود که رسانه‌ها ادامه حواس ما هستند. حالا شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش حواس ما را درگیر خود کرده‌اند. به‌طوری‌که فیلتر یک پیام‌رسان به ما احساس فلج بودن می‌دهد. اما روشنفکران به عنوان پیشروان تغییرات…