مرور در برچسب

آنچه با پول نمی توان خرید

مایکل سندل از مشاهیر فلسفه سیاسی معاصر غرب و از چهره های مطرح اندیشه جماعت گرایی است. شهرت و اهمیت سندل بیش از هر چیز متاثر از کتاب تاثیرگذارش «لیبرالیسم و محدودیت های عدالت» است که در سال ۱۹۸۲ و در نقد اثر برجسته ی جان راولز یعنی نظریه عدالت، و لیبرالیسم وظیفه گرای او نگارش نمود. سندل همچنین به جهت…
ادامه نوشته