مرور در برچسب

آموزش پولی

موانع تحصیل کودکان افغانستانی در ایران

بخش عمده‌ای از کودکان افغانستانی مقیم ایران از دسترسی به امکان آموزش و تحصیل محروم هستند. کارکودکان، فقر، کالایی شدن آموزش، باورهای نژادپرستانه و محرومیت مناطق مرزی کشور از جمله مهمترین موانع تحصیلی این کودکان است.

آموزش و پرورش؛ خاری در چشم عدالت اجتماعی

مسئله ی عدالت اجتماعی آنچنان در اسلام مهم و محوری ست که بسیاری از دین پژوهان را عقیده بر آن است که مهم ترین رسالت حضرت رسول (ص) را تشکیل می داده است. در قرآن، چند صد بار بر رعایت عدالت و مشتقات آن تأکید گردیده و چند صد بار دگر نیز از ضد آن…

سقوط آزاد آموزش‌وپرورش

اگر رازهاي ترقي ملت‌ها را پي بگيريم احتمالا يک جايي هم مي‌رسيم به مسئله آموزش، به يادگيري و به مدرسه. بزرگان گفته‌‌اند که بدون يک سيستم آموزشي درست؛ سيستمي که به تربيت انساني نسل‌ها بپردازد و مهارت‌هاي زندگي را به آنها بياموزد، تحولي در…