مرور در برچسب

آموزش و پروش

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش که در راستای سند چشم انداز ۲۰ سال کشور نوشته شد، همچون بسیاری از اسناد بالادستی در مرحله اجرا با فرازونشیب های بسیاری روبه رو شد. سندی که در نیمه راه نوشته شدن دستخوش تغییرات مدیریتی در وزارت آموزش وپرورش می شود و در زمان حاجی بابایی، وزیر آموزش وپرورش دولت دهم، از سند…
ادامه نوشته