مرور در برچسب

آموزش و پرورش

با آغاز پاییز و فصل شروع مدارس، آموزش‌ و پرورش به عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه پایدار با معضل کمبود بودجه روبه‌رو است. دولت چگونه می‌تواند هم بودجه آموزشی را کاهش ندهد و هم به وظایف مصرح خود در قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش عمل کند؟ چه راهکارهایی در این زمینه وجود دارد؟
ادامه نوشته
نظام آموزش و پرورش کشور مرتکب گناهان نابخشودنی ای شده است که برای بری و دور شدن از این گناهان ضمن توبه ای نصوح باید از بنیاد تغییرات اساسی در سیاستگذاری و ها و برنامه های خودش ایجاد کند تا شاید اندکی موجب التیام زخم های وارد شده به جسم و جان و روان دانش آموزان و جامعه نماید. در این نوشته به برخی…
ادامه نوشته
اگر رازهاي ترقي ملت‌ها را پي بگيريم احتمالا يک جايي هم مي‌رسيم به مسئله آموزش، به يادگيري و به مدرسه. بزرگان گفته‌‌اند که بدون يک سيستم آموزشي درست؛ سيستمي که به تربيت انساني نسل‌ها بپردازد و مهارت‌هاي زندگي را به آنها بياموزد، تحولي در کار نخواهد بود. مسئله فقط صرف انتقال بعضي دانش‌ها و مهارت‌هاي…
ادامه نوشته