مرور در برچسب

آموزش همگانی

مردم جهان مدتی است شروع به اعتراض درباره شیوه توسعه جوامع خود کرده‌اند. امروزه دیگر آن دوران که مردم به‌عنوان صاحبان اصلی یک کشور ساکت بنشینند و در برابر سیاست‌هایی که دولت‌ها در پیش می‌گیرند، بی‌طرف بمانند به سر آمده. در کشور ایران نیز مردم مدتی است پیگیری استراتژی‌های توسعه‌ای را شروع کرده‌اند و…
ادامه نوشته