مرور در برچسب

آموزش روزنامه نگاری

راهنمای روزنامه نگاری مستقل (پاورپوینت)

منبع پاورپوینت، کتاب راهنمای روزنامه نگاری مستقل اثر دبورا پاتر می‌باشد. دبورا پاتر در کتاب راهنمای روزنامه نگاری مستقل اشکال روزنامه نگاری مکتوب، رادیویی، تلویزیونی، روزنامه نگاری اینترنتی و مهارتهای خبرنگاری را تشریح می کند. او که بیش از…