مرور در برچسب

آموزش رایگان

برابری آموزشی و عدالت اجتماعی

برابری در نظام آموزشی به‌معنای لزوم دسترسی همه‌ اعضای جامعه، فارغ از جنسیت، دین و مذهب، نژاد و طبقه‌ اجتماعی به آموزش باکیفیت است. در این راستا در سال‌های اخیر به ریشه‌کن کردن بی‌سوادی به خوبی پرداخته شده است به‌طوری که طبق سرشماری عمومی…

نگاهی به پیشینه و ریشه‌های خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران

آموزش رایگان یکی از اصول قانون اساسی به عنوان حقوق اجتماعی شهروندان است. اما در دهه‌ای اخیر این اصل به طور کامل اجرا نشده و همچنان که از تعداد مدارس دولتی و رایگان کاسته میشود شاهد افزایش مراکز آموزشی پولی هستیم. این روند از چه زمانی شروع…

بابا انارش برای طبقه بالاست

در قانون اساسی به نحو صریحی آمده:«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...» این در حالی است که بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب، تنها مدارس غیرانتفاعی بنگاه‌های تجاری نشده، بلکه مدارس…

مسئلۀ واگذاری؛ طبقاتی‌شدن آموزش عمومی در ایران

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ گزارشی با عنوان «مسئلۀ واگذاری امور فرهنگی به مردم» از سوی گروه برنامه‌ریزی امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که اصلی‌ترین هدف آن به اختصار اینگونه بیان شده است: «مدارس غیردولتی آنچنان توسعه یابند که امکان…

مدرسه‌های پولی؛ شهریه‌های بالا و ادعاهای گزاف

در یکی از روزهای پایانی مهرماه سال گذشته، در دفتر مدرسه، بحث شهریه مدرسه‌های پولی به میان آمد. بحث بیشتر روی شهریه‌های 12 – 10 میلیونی بود. اما یکی از همکاران گفت در برخی از ناحیه‌های بالای شهر، دبیرستان‌هایی را می‌شناسد که 25 میلیون شهریه…