مرور در برچسب

آموزش رایگان

برابری در نظام آموزشی به‌معنای لزوم دسترسی همه‌ اعضای جامعه، فارغ از جنسیت، دین و مذهب، نژاد و طبقه‌ اجتماعی به آموزش باکیفیت است. در این راستا در سال‌های اخیر به ریشه‌کن کردن بی‌سوادی به خوبی پرداخته شده است به‌طوری که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، نود و یک درصد از مردان و بیش از هشتاد…
ادامه نوشته
در قانون اساسی به نحو صریحی آمده:«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...» این در حالی است که بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب، تنها مدارس غیرانتفاعی بنگاه‌های تجاری نشده، بلکه مدارس دولتی هم پولی شده‌اند.
ادامه نوشته
در یکی از روزهای پایانی مهرماه سال گذشته، در دفتر مدرسه، بحث شهریه مدرسه‌های پولی به میان آمد. بحث بیشتر روی شهریه‌های 12 – 10 میلیونی بود. اما یکی از همکاران گفت در برخی از ناحیه‌های بالای شهر، دبیرستان‌هایی را می‌شناسد که 25 میلیون شهریه می‌گیرند. راستش این مبلغ کمی باور نکردنی بود اما همکارم خیلی…
ادامه نوشته