مرور در برچسب

آمریکا

"نارضایتی روبه افزایش آموزگاران در برخی ایالت‌های آمریکا، پاشنه آشیل دولت ترامپ در انتخابات پیش‌رو در کنگره است ..... شورشي در حال شكل‌گيري است. پس از يك اعتصاب موفقيت‌آميز در ويرجينياي غربي، اكنون آموزگاران دركنتاكي و اُكلاهما به خيابان‌ها ریخته‌اند. همچنين در آريزونا تداركاتي براي اينكار در حال…
ادامه نوشته
سرهنگ‌ها سربازها را کتک می‌زدند تا سربازها از ترس همانگونه‌ای باشند که سرهنگ‌ها دوست دارند! کتک زدن مظهر قدرت سرهنگ‌ها بود. این همان منطق پادشاهان نیز بود برای اعمال اراده‌شان. سرهنگ‌ها سربازها را کتک می‌زدند تا سربازها از ترس همانگونه‌ای باشند که سرهنگ‌ها دوست دارند! کتک زدن مظهر قدرت سرهنگ‌ها…
ادامه نوشته