مرور در برچسب

آمار

سازمان ثبت اسناد اعلام کرد که ۱۷۴‌هزار و ۵۹۷ واقعه طلاق در ‌سال ۹۶ رخ داده است؛ این آمار تنها به ثبت طلاق در دفا‌تر رسمی اشاره دارد. معمولا دو آمار دیگر در کنار این اعداد اعلام می‌شود که یکی طول مدت زندگی و دیگری میانگین سن زوجین هنگام جدایی است. بعد از این دو اطلاعات، آمار پایه‌ای دیگری هیچ‌گاه…
ادامه نوشته