مرور در برچسب

آمار

آماری که به آن اشاره نمی‌شود

سازمان ثبت اسناد اعلام کرد که ۱۷۴‌هزار و ۵۹۷ واقعه طلاق در ‌سال ۹۶ رخ داده است؛ این آمار تنها به ثبت طلاق در دفا‌تر رسمی اشاره دارد. معمولا دو آمار دیگر در کنار این اعداد اعلام می‌شود که یکی طول مدت زندگی و دیگری میانگین سن زوجین هنگام…