مرور در برچسب

آسیب های اجتماعی

همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار (از نظریه تا عمل)

سازمان بهزیستی و دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان متولیان اصلی سیاست گذاری علمی و اجرایی مددکاری اجتماعی در کشور در نظر دارند با همکاری دانشگاه ها، انجمن ها، موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و با هدف به روز نمودن دانش  و مهارت…

زنگ خطر آسیب های اجتماعی و تعمیق شکاف جنسیتی به صدا درآمده است

لازم نیست کسی جامعه شناسی خوانده باشد یا متخصص مسایل اجتماعی باشد تا دریابد که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و سقوط 50 درصد مردم به وضعیت فقر مطلق چه اتفاقات نامطلوبی در انتظار جامعه ماست.

نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی

انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران برگزار می‌کند  نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی با حضور: رضا امیدیلیلا ارشد با مدیریت:دکتر محمد زاهدی اصلسه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰سالن شهید ارشاد، دانشکده علوم…