مرور در برچسب

آسیب اجتماعی

با گسترش روند مدرنیزاسیون و تشدید فرایند شهرنشینی، عوارض و پیامدهایی به وجود آمده است نظیر حاشیه نشینی، بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی. در این نوشتار کوتاه به ابعاد مختلف پدیده کارتن‌خوابی خواهیم پرداخت. تعریف: همانطور که از وجه تسمیه آن بر می‌آید به نوعی از زندگی بی خانمانی و بی سرپناهی اشاره دارد که…
ادامه نوشته
نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی به همت انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ در دانشکده علوم اجتماعی علامه برگزار شد. در این نشست رضا امیدی به آسیب‌شناسی سیستم مدیریتی کشور در حل مسائل اجتماعی پرداخت و مواردی چون نداشتن نهاد سیاستگذاری اجتماعی واحد در کشور، تعدد نهادهایی که به…
ادامه نوشته