مرور در برچسب

آسیب های اجتماعی

سازمان بهزیستی و دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان متولیان اصلی سیاست گذاری علمی و اجرایی مددکاری اجتماعی در کشور در نظر دارند با همکاری دانشگاه ها، انجمن ها، موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و با هدف به روز نمودن دانش  و مهارت مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف، با تاکید بر توانمندسازی…
ادامه نوشته
انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران برگزار می‌کند  نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی با حضور: رضا امیدیلیلا ارشد با مدیریت:دکتر محمد زاهدی اصلسه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰سالن شهید ارشاد، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
ادامه نوشته