مرور در برچسب

آزار جنسی

خبر تلخی که درباره تجاوز ناظم مدرسه به پسران دبیرستانی در تهران منتشر شد، ما را از سرطانی شدن نظمی آگاه می کند که در مدرسه جلوه گر شده است. نظمی که «ناظمِ» آن، کسی که قرار بوده به دانش آموزان نظم بدهد، قدرت خود را به خشن ترین وجه اعمال کرده است. سیطره اوهام و تخیل های جنسی وی در فرصتی که اقتدار…
ادامه نوشته
خبر تجاوز به گروهی از دانش آموزان در شهر تهران خبری بسیار ناگوار و تلخ و تکان دهنده بود. گذشته از بروز برخی احساسات همدلانه بسیاری از هم وطنان با این دانش آموزان و خانواده های آنان و همچنین اعلام انزجار و برائت از فردی که اقدام به چنین عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی زده است، که در جای خود مغتنم و…
ادامه نوشته