مرور در برچسب

آزادی

عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی، مستقیم‌بودن، مساوات، داد، انصاف، حکم حق، میزان و امر متعادل آمده است و در اصطلاح حدّ وسط میان افراط و تفریط است، که عبارت است از تعدیل قوّۀ عملیّه و تهذیب آن که از مهمترین فضائل اخلاقی است و بستر کمالات معرفی شده است. عدالت اجتماعی؛ بُعد اجتماعی و سیاسی عدل…
ادامه نوشته
در بروز بحران مالی جهانی، فاجعه‌ی زیست‌محیطی وحتی ظهور دونالد ترامپ، نولیبرالیسم نقش داشته است. چرا نیرو‌های چپ نتوانستند هیج بدیلی ارائه بدهند؟ ایدئولوژی‌ای بر زندگی ما حاکم است که اکثر ما نامش به گوش‌مان نخورده است، تصور کنید مردم اتحاد شوروی (سابق) هرگز نام کمونیسم به گوش‌شان نخورده بود. اگر در…
ادامه نوشته

آزادی

آزادی در عام‌ترین معنا، حالت فراغت و رهایی و اختیار بدون هیچ گونه قید و بندی می‌باشد. یعنی منقاد کسی نبودن،…

آزادی بیان

آزادی بیان از مصادیق آزادی و یکی ‌از پایه‌های دموکراسی و رفتارهای سیاسی مردم است که تأثیرگذاری آن به واسطه اظهار…
طرفداران برابری زنان تجربه‌های شخصی زنان و مردان را از دیدگاه جنسیت نگاه می‌کنند .از درون چنین دیدگاهی ،اینکه ما چگونه در مورد خود فکر می‌کنیم (هویت جنسیت )چگونه عمل می کنیم (نقش جنسیت )و موقعیت اجتماعی جنسیتی ما چیست (لایه بندی جنسیتی )ریشه در عملکرد جامعه ما دارد. اگر چه طرفداران برابری زنان در…
ادامه نوشته