مرور در برچسب

آزادی اقتصادی

ریشه‌های بحران کنونی اقتصاد ایران را در سه علت عمده می‌توان جست‌وجو کرد: ریشه‌های نظری، سیاسی و سیاستی (مربوط به سیاست و اقتصاد کلان). لازم به ذکر است این بحران نظری فقط مربوط به کشور ما نیست و در سطح جهانی نیز وجود دارد. این ریشه‌های نظری و نوع نگاهی که در نظریه‌های اقتصادی وجود دارد، ارتباط…
ادامه نوشته