مرور در برچسب

آرزو رضایی مُجاز

سرگردانی رویکرد فرهنگی و زیست‌محیطی در مدارهای مدیریتی

اگر بخواهیم دو رویکرد پرتکرار در شعارهای مدیریتی و در عین‌حال مهجور در حوزه‌ی اجرایی را نام ببریم، بی‌تردید رویکردهای "زیست‌محیطی" و "فرهنگی" در مراتب نخست فهرست‌مان می‌نشینند. امروزه عملکرد مدیران در چشم‌انداز فرهنگی و محیط زیستی، بیشتر به…