مرور در برچسب

آدولف هیتلر

عجیب است اگر نام همسرِ «آدمی» که باعث مرگ میلیون‌ها نفر شده است، «حوّا» باشد؟ عجیب است اگر زن و مردی امشب ازدواج کنند و فردا خودکشی کنند؟ در عصر ادیان سیاسی و ایدئولوژی‌های توتالیتر هیچ‌چیز عجیب نیست، حتا مورد زنی چون «اِفا براون»... حوا (یا به تلفظ آلمانی: «اِفا») در عکاسیِ هاینریش هوفمان کار…
ادامه نوشته