مرور در برچسب

آدام اسمیت

دولت رانتیر و سقوط حکومت ها در ایران

ایدۀ رانت برای اولین بار در اوایل قرن نوزدهم توسط اقتصاددانان کلاسیک، آدام اسمیت و شاگردش دیوید ریکاردو، مفهوم پردازی شد. آدام اسمیت درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی را به سه بخش تقسیم کرد: سود، دستمزد و رانت. رانت به عنوان درآمدی نامشروع به…

تاریخ عقاید اقتصادی (از فیزیوکرات‌ها تا استوارت میل)

کتاب حاضر ترجمه "تاریخ عقاید اقتصادی" تالیف مشترک دو استاد شهیر فرانسوی: شارل ژید و شارل ریست است. این کتاب تاریخ علم است، نه خود علم. تاریخ علم مربوط به ترتیب پیدایش آن، بنیانگذاران آن، تحولات آن و انشعابات آن است. ترجمه حاضر منطبق بر…

فیزیوکراسی

فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت می‌باشد. دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ هم‌زمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان‌گذار این مکتب تا سال ۱۷۷۶یعنی در تاریخ انتشار کتاب معروف و ارزشمند «ثروت و…