مرور در برچسب

آداب اجتماعی

آداب اجتماعی بعضی از رسم‌های اجتماعی است که فقط برای خوشامد دیگران صورت می‌پذیرند؛ آداب و رسوم و تشریفاتی که جامعه در روابط اجتماعی تجویز می‌کند. آداب اجتماعی؛ برخی به جامانده از سنتها و برخی ناشی از تجدد و انتقال فرهنگی است. بسیاری از کارهای روزمره مانند آداب غذا خوردن و لباس پوشیدن که افراد سعی…
ادامه نوشته