مرور در برچسب

آتیه نو

مسکن از دسترس کم‌درآمدها دورتر شد

هجوم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که به تبع افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه رخ داد، افزایش قیمت شدیدی را در این بخش به همراه آورده که تقریبا خانه‌دار شدن را برای قشر متوسط به پایین، دست‌نیافتنی کرده است. بر همین اساس، رشد…