دانلود کتاب شش راهبرد تلفیق روش‌ها و تلفیق داده‌ها در علوم اجتماعی

نوشته جنیفر میستون - ترجمه حسین شیران

Screenshot 12

 این مقاله به عنوان یک راهنمای عملی با هدف دست‌یابی آسان به برخی از موضوعات کلیدی روش‌های تحقیق تلفیقی نگاشته شده است. شش راهبرد عمده‌ای که در این مقاله مورد بررسی واقع می‌شوند هر کدام می‌توانند مبنایی برای تلفیق روش‌ها و ترکیب اشکال مختلفی از داده‌های کیفی و کمی باشند و به نوعی شکاف میان این‌ دو روش را پرسازند. …

این مقاله، ضمن ارائه طرحی کلی از راهبردهای شش‌گانه، به چالش‌ها و فرصت‌هایی که هر کدام برای تلفیق و تحلیل روش‌ها به همراه دارند می‌پردازد و در نهایت برای هر کدام از آنها یک حکم نهایی ارائه می‌دهد. این شش راهبرد عبارتند از:

  1. تلفیق روش‌ها به منظور ارائه یک تصویر نزدیک (بسته) از یک تصویر بزرگتر (باز) یا یک تصویر پس‌زمینه.
  2. تلفیق روش‌ها به منظور پرسش و پاسخ درباره مسایل متفاوت و مجزا از هم درک شده.
  3. تلفیق روش‌ها به منظور پرسش در رابطه با نحوه اتصال قطعات، بخش‌ها و یا لایه‌های یک کل اجتماعی.
  4. تلفیق روش‌ها به منظور دستیابی به یک اندازه‌گیری دقیق از طریق ثلث‌بندی.
  5. تلفیق روش‌ها به منظور طرح پرسش‌های متمایز اما متقاطع.
  6. تلفیق روش‌ها بنحوی فرصت‌طلبانه.

مطالعه آنلاین و دانلود:

خروج از نسخه موبایل