خانواده هسته‌ ای nuclear family

شما اینجا هستید:
مدت زمان لازم برای مطالعه 1 دقیقه

واحد اولیه خانواده که شامل والدین و فرزندان می‌شود، این فرزندان می توانند طبیعی یا فرزند خوانده باشند .برخی آن را با خانواده زن و شوهری مترادف می دانند ،لیک، به نظر بسیاری از محققان خانواده زن و شوهری میتواند بدون فرزند باشد و حال آنکه خانواده هسته ای مستلزم داشتن فرزند یا فرزندانی نیز هست .

در این خانواده ها که بیشتر در اواسط قرن بیستم در کشورهای پیشرفته صنعتی دیده می شد .و امروزه در کشورهای در حال توسعه بیشتر دیده می‌شود ،پدر (شوهر) خانواده نقش نان آور اصلی خانواده را ایفا می‌کند .او به عنوان کارمند یک شرکت یا یک نهاد دولتی هر روز صبح از خانه بیرون می رود و غروب به خانه باز می گردد ،و بقیه اوقات شبانه روز را در کنار خانواده خود می‌گذراند .زن خانواده، نقش زن خانه‌دار را ایفا می‌کند و در تمام مدت شبانه روز تلاش می کند تا وسایل راحتی شوهر و فرزندان خود را در خانه فراهم کند .

با تغییرات اقتصادی ،بالا رفتن سطح توقعات زنان و رشد ایدئولوژی‌های فمینیستی ،این شیوه زندگی به سرعت در حال تغییر است و امروزه زنان و مردان چنین خانواده‌هایی در بیرون از خانه کار می کنند و هر دو در امور مربوط به خانه نیز شرکت می‌کنند . امروزه خانواده هسته ای معیاری ایده آل به شمار می آید و معمولا ارتباط میان اعضای یک خانواده را با معیارهای خانواده هسته ای می سنجند.

فرهنگ علوم اجتماعی اوتویت،باتامور

مفید بود؟
خوب نبود 0
مشاهده 17