دانلود کتاب متفکران بزرگ جامعه‌شناسی

راب استونز | ترجمه از مهرداد میردامادی

Key Sociological Thinkers By Rob Stones 1FreeMan.Net

آشنایی با بیست و یک تن از مهم‌ترین و پرنفوذترین جامعه‌شناسانی که نقشی موثر در تکامل این علم داشته‌اند، از زبان نویسندگانی که خود از چهره‌های برجسته‌ی این رشته در زمان ما شمرده می‌شوند. چارچوب بررسی در مورد همه شخصیت‌های بررسی شده سپس مضمون‌ها و مقوله‌های اصلی نظریه‌هاشان شرح داده می‌شود. آنگاه می‌بینیم هر متفکر چگونه توانسته است چشم‌انداز تازه‌ای برای نگریستن به پدیده‌های اجتماعی هزاره‌ی سوم، از قبیل دوام‌پذیری جامعه انسانی، فقر، مصرف انبوه، مراقبت و حراست و نظم، ستم و سرکوب، خشونت و انزوا و سرعت روزافزون زندگی اجتماعی مضمون نظریه‌‌پردازی جامعه‌شناسی قرار گرفته‌اند.

جامعه‌شناسانی که در این کتاب در مورد آنها صحبت شده‌است به ترتیب فهرست به شرح زیر است:
کارل مارکس،‌ماکس وبر، امیل دورکیم، زیگموند فروید، گئورگ زیمل، هربرت لومر، تالکوت پارسونز، رابرت کی‌مرتن، سیمون دوبوار، نوربرت الیاس، اروینگ گافمن، دیوید لاک‌وود، هارولد گارفینکل، لویی آلتوسر، یورگن هابرماس، پیر بوردیو، ننسی جی چودورو، اَرلی راسل هاکشیلد، میشل فوکو، استوارت  هال و آنتونی  گیدنز

دانلود و مطالعه آنلاین کتاب متفکران بزرگ جامعه‌شناسی

عنوان کتاب:متفکران بزرگ جامعه‌شناسی
نوشته: راب استونز
ترجمه: مهرداد میردامادی
نوبت چاپ / سال انتشار: اول/1379
نشر:مرکز

 دانلود کتاب

خروج از نسخه موبایل