راه‌های دستیابی به بینش جامعه شناختی (مقاله)

رحیم زائرکعبه دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

Sociologicall Imagination

یکی از کاستی‌های مهم جامعه‌شناسی ایران، ضعف بینش جامعه‌شناختی در دانش‌آموختگان علم جامعه‌شناسی و خصوصاً معلمان جامعه‌شناسی است. لذا در این مقاله ابتدا مفهوم بینش جامعه‌شناسی توضیح داده شده و سپس این سوال اساسی مطرح شده است که : «دانش‌آموختگان و معلمان جامعه‌شناسی از چه راه‌هایی می‌توانند بینش جامعه‌شناسی به دست آورند؟ » در جواب به سوال مذکور سه راه مهم معرفی شده‌اند که عبارت‌اند از: حساسیت به مساول اجتماعی، ارتباط با مردم و نهایتاً مهارت نوشتن.

کلید واژه‌ها: بینش جامعه‌شناختی، حساسیت به مسائل اجتماعی، ارتباط با مردم، مهارت نوشتن

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”500px” download=”all” download-text=”” url=”https://www.dropbox.com/s/dhkvt3t2ww74glt/SociologicalImagination_%40Atu_Sociology.pdf?dl=1″ /]

خروج از نسخه موبایل