شهروند عاصی؛ با بازیگر آینده ایران آشنا شوید

اعتراضات آبان ۹۸ را شورش طبقات فقیر و حاشیه‌‌نشینان شهری دانسته‌اند. تحلیل‌های مختلف بر سر این نکته توافق دارند که این اعتراضات، صدای فرودستان و حاشیه‌نشینانِ به خشم آمده است. اقشاری که زیر بار فشار اقتصادی زندگی آنها تباه شده است. شواهد هم نشان می‌دهند که اعتراضات در مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین، شدت بیشتری داشته است و چنین تحلیل‌هایی را تایید…

نگاه روز

آخرین نوشته‌ها

نوشته‌های پربازدید

آپارات

مدرسه

ارزش چیزها (ترجمه صدایی شنیده ‌نشده از امیل دورکیم)

توضیح مترجمان امیل دورکیم در تاریخ نظریه‌های جامعه‌شناسی اغلب به عنوان متفکری…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه

کتاب خرد جامعه‌شناسی