فراز و فرود سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۰۰ شمسی

مقدمه عوامل تاریخی و نهادی متفاوتی نظیر صنعتی‌شدن، عوامل بین‌المللی، منافع گروهی و طبقاتی و مطالبات اجتماعی، ارزش‌های ملّی و ایدئولوژی، همچنین نهادهایی نظیر ملت‌سازی و شهروندی در شکل‌گیری و توسعۀ سیاست‌های رفاهی نقش دارند. تحلیل تحولات رفاهی براساس یک مؤلفه نمی‌تواند تبیین روشن و رسایی از تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران به‌دست دهد. به‌عنوان…

سلبریتی مهم است

سلبریتی‌ها به‌مثابه‌ی آواتارهای آرزومند، تمثال‌های ستایش‌شده و ظروف حافظه جمعی در همه‌ی جنبه‌های زندگی مدرن رخنه…

نگاه روز

حماقت

هر خیزش بزرگ عمومی، چه خصلتی سیاسی یا مذهبی داشته باشد، انبوه گسترده‌ای از آدمیان را با حماقت مسموم می‌سازد. حماقت بیش از…

آخرین نوشته‌ها

آپارات

مدرسه

بت‌وارگی کالاها

کاریگن در کتاب خود با عنوان جامعه‌شناسی مصرف ضمن پرداختن به ظهور مصرف در چند…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه

جامعه شناسی معرفت