نشست «چالش‌های نظری و عملی اجرای پیمان‌نامه کودک در ایران» برگزار می‌شود

به مناسبت 30مین سالگرد تصویب پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، انجمن علمی سیاست گذاری اجتماعی با همکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان نشست «چالش‌های نظری و عملی اجرای پیمان‌نامه در ایران»  برگزار می‌کنند. در این نشست آقای علی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه‌قضاییه، الهه خوشنویس، روانشناس و آقای فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به ارائه نظرات خود در این زمینه خواند پرداخت.

این نشست روز یک‌شنبه 26 آبان‌ماه 98، ساعت 12 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، سالن مطهری برگزار خواهد شد. ورود به این نشست آزاد است.

پیمان نامه جهانی حقوق کودک

خروج از نسخه موبایل