علی شکوری

علی شکوری

دانشیار گروه برنامه‌ریزی دانشگاه تهران

welfare - تعارض‌ها جای سیاست‌گذاری رفاهی نشسته‌اند! - قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی, علی شکوری, سیاستگذاری اجتماعی, سیاست گذاری, رفاه اجتماعی, دکتر علی شکوری, تامین اجتماعی, برنامه ریزی رفاهی

تعارض‌ها جای سیاست‌گذاری رفاهی نشسته‌اند!

نظام رفاهی کارآمد، هدف و آرمانی مشترک میان تمام ساخت‌های سیاسی و اجتماعی است. نظامی که از رهگذر آن، تور ایمنی حداکثری و گسترده بر سر آحاد جامعه پهن می‌شود و اجتماع انسانی بسته به موقعیت‌ها و شرایطی که پیش می‌‌آید از مزایایی بیمه‌ای و...

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.

به دلیل تغییرات، نمایش بعضی صفحات مشکل دارد. لطفا اطلاع بدید

X