جزوه کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد ازدواج

ابن کارگاه به همت انجمن علمی مطالعات زنان برگزار شد.

کارگاه آموزشی « شروط ضمن عقد ازدواج »، با حضور کارشناس حقوقی (هدی عمید) و کارشناس اجتماعی (نجمه واحدی)، چهارشنبه ۲ خرداد ۹۷ در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی برگزار شد. فایل صوتی این کارگاه،پیش‌تر در انگاره منتشر شده بود و جزوه منتشر شده در کارگاه را می‌توانید در ادامه بخوانید و دانلود کنید.

 

ازدواجانجمن علمی مطالعات زنانحقوق زناندانشکده علوم اجتماعی علامه طباطباییشروط ضمن عقدشروط ضمن عقد pdfشروط ضمن عقد ازدواجشروط ضمن عقد چیستشروط ضمن عقد در سند ازدواجشروط ضمن عقد در قانون مدنیعقدکارگاهکارگاه شروط ضمت عقدنجمه واحدیهدی عمید