نشست چالش‌های زنان تحصیل‌کرده مهاجر ایرانی در کانادا

با حضور دکتر زهرا حجتی سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 دانشکده علوم اجتماعی تهران

مرکز مطالعات وو تحقیقات زنان تهران برگزار می‌کند:

نشست چالش‌های زنان تحصیل‌کرده مهاجر ایرانی در کانادا

با حضور دکتر زهرا حجتی
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵ الی ۱۷
دانشکده علوم اجتماعی تهران

دانشکده علوم اجتماعی تهرانزنانزهرا حجتیکانادامهاجرنشست