نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی

انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران برگزار می‌کند
 نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی

با حضور:

  • رضا امیدی

  • لیلا ارشد
  • با مدیریت:دکتر محمد زاهدی اصل

سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰

سالن شهید ارشاد، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

آسیب های اجتماعیدانشکده علوم اجتماعی علامه طباطباییرضا امیدیلیلی ارشدمحمد زاهدی اصلنشست