انگاره؛ رسانه جامعه و جامعه‌خوان‌ها

فیلم کوتاه «مانیا»

«فاجعه بزرگ عادی شدن فاجعه است و این فقط در حوزه مسائل اجتماعی یا امثال آن رخ نمی‌دهد؛ در زندگی سیاسی هم هست. گاه در نظام های کنترلی و توتالیتر ترجمان روانی تداوم سلطه بر روان آدمیان، به اشکال مختلف پارانویا، اقتدارگرایی، خودسانسوری، شیزوفرنی یا ترکیبی از این عوامل در افراد جامعه بروز می‌کند. حتی گاه، روشنفکرانی که در خط مقدم مبارزه با چنین نظام…

سلبریتی مهم است

سلبریتی‌ها به‌مثابه‌ی آواتارهای آرزومند، تمثال‌های ستایش‌شده و ظروف حافظه جمعی در همه‌ی جنبه‌های زندگی مدرن رخنه…

نگاه روز

کتابخانه

نشریه دانشجویی چپ کوک (۲)