کنگره «کودکی، توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی» برگزار می‌شود

انجمن حمایت از حقوق کودکان در دی ماه امسال کنگره «کودکی، توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی» را برگزار می‌کند.

0

social 11441095 0 - کنگره «کودکی، توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی» برگزار می‌شود - کودکی، توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی, عدالت اجتماعی, سیاست‌گذاری اجتماعی و کودکی, دنیای کودکی, توسعه قضایی, توسعه فرهنگی, توسعه سیاسی, توسعه پایدار و کودکی, توسعه اقتصادی, توسعه اجتماعی, انجمن حمایت از حقوق کودکانانجمن حمایت از حقوق کودکان با همراهی برخی از نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان، همچنین نهادهای دولتی مرتبط نخستین کنگره «کودکی، توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی» را برگزار و از تمامی دغدغه‌مندان حوزه کودکی و توسعه کشور دعوت به مشارکت می‌کند.

این کنگره با هدف‌ « بسترسازی برای شکل‌گیری گفتمان توسعه کودک‌محور و در راستای زمینه‌سازی در جهت تدوین سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در این زمینه» تعریف شده است.
رویکردها به دنیای کودکی، سیاست‌گذاری اجتماعی و کودکی، عدالت اجتماعی و کودکی، توسعه پایدار و کودکی، توسعه سیاسی و کودکی، توسعه اجتماعی و کودکی، رشد و توسعه اقتصادی و کودکی، توسعه قضایی و کودکی و توسعه فرهنگی و کودکی موضوعات قابل طرح در این کنگره خواهد بود.

قابل ذکر است که فرصت ارسال چکیده مقاله ۲۰ شهریور، اعلام پذیرش خلاصه مقاله ۲۰ مهر، فرصت ارسال اصل مقاله‌ها ۳۰ آبان و اعلام پذیرش نهایی مقاله‌ها ۲۰ آذر خواهد بود.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد