نمایش و نقد بررسی مستند مادرکشی

دانشگاه الزهرا

0

photo 2018 04 21 00 51 58 750x1024 - نمایش و نقد بررسی مستند مادرکشی - محمد درویش, مادرکشی, سهیل کوهانی, حسین راغفر, احسان سلطانیین

یکشنبه ۲ اردیبهشت

دانشگاه الزهرا

ساعت ۱۴

پخش و تحلیل مستند مادرکشی

با حضور دکتر حسین راغفر، مهندس احسان سلطانی، مهندس محمد درویش و کمیل سوهانی.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد