شرایط آنومیک دانشگاه؛ محصول شرایط آنومیک جامعه

محمدباقر تاج‌الدین

0

روند فعلی دانشگاه ها در ایران و شرایط ناگوار و نگران کننده حاکم بر آن ها از ساختار اداری و مدیریتی آن گرفته تا عملکرد استادان و دانشجویان همگی نگرانی ها و دغدغه های فراوانی را فراهم آورده که واکاوی و بررسی هر چه بیشتر پیرامون آن را ضروری نموده است. دانشگاه بنا به تعریف ساده فضای تولید علم و پژوهش در حوزه های گوناگون علمی است که از این طریق تمامی سازوکارهای دانشگاه از یک سو باید در خدمت پیشرفت های علمی و پژوهشی باشد و از سوی دیگر در خدمت پرورش سرمایه های انسانی و اجتماعی برای به خدمت گرفتن این سرمایه ها در جهت #توسعه_پایدار جامعه. اما نیم نگاهی به رویه ها و روندهای فعلی دانشگاه در ایران نشان می دهد که این رویه ها و روندها چندان هم در مسیر تولید علم و در افکندن بنیان های فکری و علمی نبوده و دانشگاه به «میدان رقابتی» در جهت «کسب مدرک برای دانشجویان»، «کسب نشان دانشگاهی برای استادان» و «کسب سود و برند(brand) برای مدیران» آن تبدیل شده است.

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/5hcdq2ly3h408c7/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%A2%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-Engare.Net.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد