دوپینگ فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها!

1

گزارشی درباره دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی

دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای علمی در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است و دانشگاه‌ها باید آن را به اطلاع اعضای هیئت علمی ذینفع برسانند. پذیرفته شدگان دارای سهمیه ایثارگران و رزمندگان اعم از ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت و ایثارگران ۵ درصد که حائز شرایط استفاده از تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی هستند باید برای استفاده از مفاد این تسهیلات به موارد اعلام شده توجه کنند.
تصویب این مصوبه و مصوبات اینچنینی درحالی اجرایی می‌شوند که بارها از سوی داوطلبان کنکور مورد انتقاد قرار گرفته‌اند چراکه آنها این مصوبات را عادلانه ندانسته و خواستار منتفی شدن قوانین و سهمیه‌هایی به این شکل هستند. بر اساس این دستورالعمل، داوطلب برای انتقال باید ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲.۵ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کند. (تبصره ۲
بند ۱-۲- انتقال مندرج در دستورالعمل). همچنین این دسته از پذیرفته شدگان نمی‌توانند از انتقال مشروط استفاده کنند. (تبصره ۱ بند ۲-۲- انتقال مشروط مندرج در دستورالعمل). بر اساس دستورالعمل اجرایی اعضای هیئت علمی شامل اعضای هیئت علمی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و نهادها، اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین موسسات غیرانتفاعی و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است. این اعضای هیئت علمی باید رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی اعم از شاغل، بازنشسته یا متوفی (در صورتی که گزینش علمی دو حالت اخیر به هنگام بازنشستگی یا فوت توسط وزارتین صورت گرفته باشد) و تمام وقت، ثابت و رسمی باشند. بر اساس این دستورالعمل پذیرفته شدگان آزمون سراسری می‌توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌ها‌ی واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هیئت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع، گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط اعلام شده انتقال یا تغییر رشته بدهند. تغییر رشته و انتقال فقط به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی و در صورت عدم وجود رشته به نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی امکان پذیر است. انتقال هنگامی امکان پذیر است که داوطلب حد نصاب علمی را برای کدرشته محل مورد تقاضا دارا باشد و از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد در همان رشته و همان مقطع انجام می‌شود. انتقال از شبانه به روزانه، از مقطع پایین تر به مقطع بالاتر، از دوره‌ها‌ی غیرحضوری، نیمه حضوری و مجازی به دوره حضوری، از دانشگاه‌ها‌ی غیر دولتی به دولتی وابسته به وزارتخانه‌ها‌ی بهداشت و علوم غیر مجاز است.
انتقال در یک شهر امکان پذیر نیست. تغییر رشته باید در همان گروه آزمایشی و همان مقطع یا مقطع پایین‌تر باشد و در صورتی امکان پذیر است که داوطلب حد نصاب نمره علمی برای رشته محل مورد تقاضا را دارا بوده باشد.
تبصره ۱: تغییر رشته می‌تواند در دانشگاه مبدا و یا دانشگاه دیگر باشد.
تبصره ۲: داوطلب نمی‌تواند در یک دانشگاه تغییر رشته داده، سپس به محل دیگری انتقال یابد، مگر آنکه حدنصاب تغییر رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد.
تبصره ۳: دارا بودن شرایط خاص موسسه مقصد برای داوطلبان جهت تغییر رشته ضروری است.
در مورد تغییر رشته و انتقال به یکی از دانشگاه‌های شهر تهران به این ترتیب عمل می‌شود که سازمان سنجش پس از اخذ کلیه تقاضاها با توجه به ظرفیت هر یک از کدرشته محل‌ها بر اساس نمره کل اکتسابی در آزمون و محل خدمت عضو هیئت علمی نسبت به توزیع داوطلبان در بین دانشگاه‌هایی که آن رشته را دارند، اقدام می‌کند. در صورت عدم وجود ظرفیت، امکان معرفی داوطلب وجود ندارد. فرزند عضو هیئت علمی در صورتی که واجد شرایط باشد به صورت مازاد ظرفیت برای معرفی به دانشگاه محل خدمت والدین خود اولویت دارد.

دوپینگ فرزندان هیئت علمی‌ها

مهدی بهلولی، کارشناس آموزشی درباره تبعات مثبت و منفی این مصوبه در دانشگاه‌های کشور به آفتاب یزد گفت: «یکی از بندهای این مصوبه می‌گوید: متقاضی باید حداقل ۹۰ درصد آخرین نمره فرد پذیرفته شده در آن رشته و دانشگاه را داشته باشد. یعنی اگر فرزند یکی از اعضای هیئت علمی بخواهد به دانشگاه محل خدمت پدر یا مادر خود برود باید چنین درصد بالایی از نمره آخرین نفر پذیرفته شده در آن رشته را کسب کرده باشد. اگر هم بحث تغییر رشته باشد باید ۹۲٫۵ درصد نمره را بیاورد. با توجه به نکات این بند می‌شود گفت که امتیازی که برای این افراد و فرزندانشان قائل شده‌اند زیاد بالا نبوده و برای جامعه و دانشگاهیان آزار دهنده نیست.» بهلولی تاکید کرد: «برخلاف برخی از امتیازات مانند ایثارگران و سهمیه‌های دیگری که افراد را به صورتی نادرست که مبتنی بر بنیادهای علمی نیست و بیشتر بر بنیادهای سیاسی و ایدئولوژیک استوار است و به یکباره افرادی را -به مراتب بالاتر جهش می‌دهند، در این مصوبه زیاد  شرایط ویژه‌ای را برای فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها قائل نشده‌اند.» او افزود: «اما باید توجه کرد که در مجموع اگر جامعه را به سمت امتیاز بندی‌های گوناگون ببریم موجب شرحه شرحه شدن بیشتر جامعه می‌شود. من به عنوان یک کارشناس آموزشی با اینگونه سهمیه‌ها موافق نیستم زیرا در این میان چنین سهمیه‌هایی برای مردم عادی کشور خوشایند نبوده و احساس می‌کنند از هیچ امتیازی برخوردار نیستند. اگر هیئت علمی دانشگاه‌ها برای خود امتیازی خاص در نظر بگیرند، برای فرهنگیان امتیازات ویژه دیگری در نظر گرفته شود و همینگونه این امر برای اقشار و مشاغل دیگر جامعه نیز اجرا شود، جامعه بیش از حد و بدون دلیل چند پاره می‌شود.» این کارشناس آموزشی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید هدف از سهمیه‌ای‌ که برای فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها در نظر گرفته‌اند، چیست؟ اظهار کرد: «همانگونه که قبلا تاکید کردم این سهمیه‌ها هیچگونه مبنای کارشناسی شده‌ای ندارد و درست مانند این است که اعضای هیئت علمی، دانشگاه‌ها را متعلق به خود می‌دانند درحالیکه دانشگاه‌ها برای همه مردم جامعه است و داوطلبان عادی نباید با فرزندان اعضای هیئت علمی تفاوتی داشته باشند. همچنین ارگان‌های دیگر هم امتیازاتی را برای خود در نظر می‌گیرند در حالیکه این نهادها عمومی و دولتی بوده و باید به همه مردم یکسان خدمات‌رسانی کنند. متاسفانه در حال حاضر رعایت عدالت برای جامعه کمرنگ شده است و هر ارگانی  با توجه به قدرت و نفوذی که دارد سعی می‌کند برای نیروهای خود سهمیه‌های گوناگونی را کسب کند.» او همچنین با اشاره به اینکه گفته شده حتی اگر فرزندان اعضای هیئت علمی با درصدهای یاد شده و مازاد بر ظرفیت به کلاس‌های دانشگاهی افزوده شوند باز هم می‌توانند موجب کاهش کارایی و سطح علمی کلاس‌ها شوند، نیز گفت: «در این مصوبه تذکر‌هایی گذاشته شده که اگر ظرفیت موجود نبود، فرزندان اعضای هیئت علمی تا زمانیکه ظرفیت به وجود آید، در نوبت قرار می‌گیرند، اما عملا چیزی که اتفاق می‌افتد این است که در رشته‌های خوب انتقاد مطرح شده اتفاق می‌افتد. زیرا در نهایت این افراد با تبصره‌های متفاوت وارد کلاس‌ها می‌شوند و در دراز مدت و با نگاهی علمی نتایج خوبی را در پی نخواهد داشت. به نحوی این افراد از پارتی و دوپینگ والدین خود استفاده می‌کنند.»

منبع آفتاب یزد
پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

یک دیدگاه
  1. سحر گفت

    بین دانش آموزان رشته ی تجربی، رقابت بسیار بالایی وجود داره و طرف ممکنه تا رتبه ی ۱۰۰۰۰ تجربه، اون حداقل ۹۰ درصد نمره رو داشته باشه.