دوره گذار را جدی بگیریم (خطر تعمیق فاصله‌های اجتماعی)

گفت‌وگو با دکتر سید حسین سراج‌زاده (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران)

اجتماعی عصر اندیشه سراج e1533242239494

در این مصاحبه استدلال شده که فروپاشی اجتماعی مفهوم قابل قبولی برای توصیف شرایط جامعه ایران نیست، در عین اینکه نظام های سیاسی ممکن است فروبپاشند؛ اما نظام اجتماعی در جوامعی که ارزش های مشترک تاریخی و فرهنگی در در یک بستر ملی دارند به این راحتی فرو نمی پاشند و حتی بر ویرانه های یک نظام سیاسی نظام اجتماعی و فرهنگی می تواند بازتولید شود و ادامه حیات دهد.
در عین حال استدلال شده ما در یک وضعیت گذار از دوره سنت به دوره مدرن هستیم که در این مسیر جامعه از حکومت جلوتر است و حمکرانی بد شرایط گذار را سخت،پیچیده و طولانی کرده و فاصله های اجتماعی را تشدید کرده است.

امروز وقتی از بی اعتمادی صحبت می‌کنیم، فقط بی اعتمادی مردم به حکومت یا متقابل نیست بلکه بی اعتمادی به تدریج بین مردم هم افزایش یافته است زیرا افزایش خلاف، قانون‌شکنی و تخلفات رفته رفته باعث می شود اعتماد اجتماعی هم از بین برود. البته همه اینها با مفهوم فروپاشی خیلی فاصله دارد.

مطالعه آنلاین و دانلود مصاحبه:

[wp-embedder-pack url=”https://www.dropbox.com/s/hr4f0j81hd0yins/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC.pdf?dl=1″ width=”100%” height=”600px” download=”all”][/wp-embedder-pack]

خروج از نسخه موبایل